Bộ Y tế ban hành mẫu mới, giấy xác nhận tiêm chủng COVID-19 có tới 7 mũi tiêm

Ngày 7-1, Bộ Y tế ban hành quyết định số 43/QĐ-BYT hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

Một trong những nội dung đáng chú ý là Bộ Y tế thay đổi mẫu Giấy xác nhận đã tiêm vắc xin COVID-19.

Mẫu Giấy xác nhận đã tiêm vắc xin COVID-19 ban hành tại Quyết định 43/QĐ-BYT

Theo mẫu mới, Giấy xác nhận đã tiêm vắc xin COVID-19 được bổ sung các thông tin về tiêm liều cơ bản, liều bổ sung, liều nhắc lại theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Trong đó, liều cơ bản với 3 mũi tiêm, liều bổ sung với 1 mũi tiêm và cuối cùng là liều nhắc lại với 3 mũi tiêm.

Theo quy định của Bộ Y tế, tất cả người dân đã tiêm vắc xin ngừa COVID-19 sẽ nhận được giấy xác nhận với đầy đủ thông tin về thời gian tiêm, tên người tiêm, tên loại vắc xin được tiêm... Ngoài ra, trên giấy còn có đóng dấu xác nhận của đơn vị thực hiện tiêm chủng.

Nếu người dân đã hoàn thành việc tiêm chủng nhưng chưa hoặc không được cấp giấy thì liên hệ đến nơi mà người dân đã tiêm để được hướng dẫn về vấn đề này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm