Bộ Y tế đề nghị làm rõ một số vấn đề liên quan đến vaccine Vero Cell

Bộ Y tế vừa có công văn gửi UBND TP.HCM đề nghị làm rõ một số vấn đề liên quan đến vaccine Vero Cell.

Theo đó, ngày 13-7, Bộ Y tế nhận được Công văn của Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn (Sapharco) về việc đề nghị ký cam kết miễn trừ trách nhiệm Nhà sản xuất Beijing Institute of Biological Products Co., Ltd (Trung Quốc) sản xuất vaccine COVID-19 Vero Cell.

Tiếp đến ngày 26-7, Văn phòng đại diện China National Pharmaceutical Foreign Trade Corporation tại Hà Nội gửi công văn cho Bộ Y tế về việc ký kết cam kết miễn trừ trách nhiệm đối với Nhà sản xuất vaccine COVID-19 Vaccine (Vero Cell), Inactivated.

Để làm rõ những vấn đề liên quan trên, Bộ Y tế đề nghị UBND TP.HCM cho biết ý kiến của TP về việc giới thiệu Công ty Sapharco và Văn phòng đại diện China National Pharmaceutical Foreign Trade Corporation tại Hà Nội được thực hiện việc đàm phán, mua vaccine COVID-19 Vero Cell và đề nghị Bộ Y tế ký Bản cam kết miễn trừ trách nhiệm của nhà sản xuất vaccine.

Phạm vi sử dụng 5 triệu liều vaccine Vero Cell (vaccine chỉ sử dụng trên địa bàn TP.HCM hay cả các địa phương khác trên toàn quốc).

Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng đề nghị TP.HCM thông tin về nguồn kinh phí mua, sử dụng vaccine. Nếu là nguồn tài trợ thì nêu rõ nhà tài trợ, các đề xuất kèm theo tài trợ (nếu có) và phạm vi kinh phí tài trợ có các hoạt động, nội dung nào liên quan đến việc mua, sử dụng vaccine.

Trách nhiệm về các chi phí phát sinh theo Bản cam kết miễn trừ trách nhiệm của nhà sản xuất vaccine (tổ chức, cá nhân nào chịu trách nhiệm, các nội dung sẽ chịu trách nhiệm)

Bộ Y tế đề nghị TP.HCM nêu rõ nhà tài trợ, doanh nghiệp hay UBND TP.HCM sẽ chịu trách nhiệm chi trả các chi phí liên quan đến nhập khẩu, mua vaccine, chi phí vận chuyển, thuế phí liên quan (nếu có), mua bảo hiểm liên quan đến vận chuyển, nhập khẩu, sử dụng vaccine.

Đồng thời UBND TP.HCM cam kết thực hiện việc tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển, phân bổ, sử dụng vaccine để tiêm miễn phí cho người dân theo đúng quy định và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế, bảo đảm an toàn tiêm chủng.