Bồi thường cho các hộ dân bị nứt nhà trên quốc lộ 1

Theo Cục QLXD&CLCTGT, dự án mở rộng quốc lộ 1 đoạn Thanh Hóa - Cần Thơ và đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên đến nay đã cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên, hiện vấn đề bồi thường cho các nhà dân bị ảnh hưởng vẫn chưa được giải quyết, nhiều người dân đang khiếu kiện.

Cục QLXD&CLCTGT đề nghị Bộ GTVT cho phép các chủ đầu tư, ban quản lý dự án tạm vay kinh phí của các nhà thầu để chi trả phần ngoài trách nhiệm bồi thường của đơn vị bảo hiểm cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Hoặc các chủ đầu tư, ban quản lý dự án được tạm thời sử dụng kinh phí lấy từ nguồn giá trị thanh toán khối lượng còn lại của các nhà thầu để chi trả tiền bồi thường kịp thời cho các hộ dân. Sau khi Chính phủ có nghị định và các thông tư hướng dẫn về việc hỗ trợ, bồi thường hư hỏng vật kiến trúc, nhà dân trong quá trình thi công (Chính phủ đang giao Bộ Tài chính chủ trì xây dựng dự thảo), các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sẽ thanh toán lại những chi phí nêu trên.

VIẾT LONG