BV quận đầu tiên được Bộ Y tế giao nhiệm vụ chỉ đạo tuyến

Sáng 16-10, Sở Y tế TP.HCM cho biết thông tin trên.

BV quận Thủ Đức là BV hạng 1. Trong thời gian qua, BV đã có nhiều nỗ lực triển khai các kỹ thuật chuyên sâu. Đồng thời tham gia hỗ trợ toàn diện cho một số BV tuyến quận, huyện trên địa bàn TP.HCM vốn còn gặp nhiều khó khăn về nguồn nhân lực chuyên khoa và nhân lực quản lý.

BV quận đầu tiên được Bộ Y tế giao nhiệm vụ chỉ đạo tuyến ảnh 1
Bệnh nhân làm thủ tục khám tại BV quận Thủ Đức. Ảnh: TRẦN NGỌC

Gần đây, Sở Y tế một số tỉnh, TP khu vực phía Nam đề nghị BV quận Thủ Đức hỗ trợ công tác chỉ đạo tuyến cho một số BV tuyến quận, huyện trong địa bàn tỉnh và TP.

Căn cứ vào đánh giá năng lực chuyên môn kỹ thuật của BV quận Thủ Đức, Sở Y tế TP.HCM đề nghị Bộ Y tế xem xét và giao nhiệm vụ công tác chỉ đạo tuyến cho BV quận Thủ Đức và đã được Bộ Y tế đồng ý.

Sở Y tế TP.HCM sẽ làm việc với BV quận Thủ Đức và các BV trên địa bàn TP được Bộ Y tế giao nhiệm vụ làm công tác chỉ đạo tuyến và phối hợp với các BV trực thuộc Bộ Y tế trên địa bàn phía Nam để triển khai công tác chỉ đạo tuyến.

Nhiệm vụ của công tác chỉ đạo tuyến là theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác hoạt động chuyên môn kỹ thuật của tuyến dưới. Bên cạnh đó, phối hợp với các khoa phòng tổ chức thực hiện đào tạo liên tục cho cán  bộ tuyến dưới. Đồng thời làm tốt công tác nghiên cứu khoa học.