Cà Mau hạ cấp độ dịch, dân được ăn uống tại chỗ từ ngày mai

Ngày 9-1, ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở y tế tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định điều chỉnh cấp độ dịch với sự thay đổi lớn. Toàn tỉnh Cà Mau không còn màu cam và đỏ, đồng nghĩa người dân toàn tỉnh này sẽ được mua bán ăn uống phục vụ tại chỗ, bắt đầu từ 0 giờ sáng mai 10-1-2022. 

Từ ngày mai 10-1-2022, toàn tỉnh Cà Mau được ăn uống ở quán xá, nhà hàng. Ảnh: TRẦN VŨ

Theo Quyết định trên, từ ngày mai, toàn bộ xã, phường thị trấn của tỉnh Cà Mau không còn màu đỏ, màu cam. Trong 101 xã, phường, thị trấn của tỉnh này có 6 đơn vị xã, phường, thị trấn màu xanh và 95 đơn vị còn lại là màu vàng. 

Tức người dân sẽ được ăn uống tại chỗ, thay vì thời gian qua, phần lớn xã phường của tỉnh này trong tình trạng cấp độ dịch từ cam, đỏ nên người dân chỉ được mua bán mang về. 

Hai ngày trước, tỉnh Bạc Liêu cũng đã hạ cấp độ dịch từ tỉnh màu cam xuống màu vàng. Trước đó, trong khoảng 6 tháng liền, người dân Bạc Liêu không được ăn uống ở quán xá vì tỉnh liên tục thực hiện chỉ thị 15, chỉ thị 16 và sau đó là cấm ngành ăn, uống phục vụ tại chỗ. 

Quá bức bách cuộc sống, hơn 100 lá đơn của dân Bạc Liêu gửi lãnh đạo tỉnh khẩn cầu cho mua bán phục vụ ăn uống tại chỗ. Từ những lá đơn này, tỉnh Bạc Liêu đã họp Ban chỉ đạo và Quyết định hạ cấp độ dịch cho dân mua bán dể dàng hơn.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm