Các loại bằng lái thay đổi như thế nào theo dự thảo mới nhất?

Sau khi tiếp nhận nhiều ý kiến về các loại giấy phép lái xe (GPLX), Dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) thay đổi theo hướng giảm xuống còn 14 hạng (gồm A1, A, B1, B2, B, C, D1, D2, D, BE, CE, D1E, D2E và DE) thay vì 17 hạng như Dự thảo lần 1.

Trong đó hạng A0 được ghép vào hạng A1, không chia nhỏ hạng C thành 2 hạng C1 và C như Công ước Viên. Đối với hại hạng C1 và C1E, được bổ sung vào sẽ không ảnh hưởng đến người sử dụng GPLX tại Việt Nam mà chỉ tác động đến người có GPLX hạng C1 và C1E của nước ngoài khi sử dụng GPLX tại Việt Nam.

Như vậy, nếu cho phép sử dụng tương đương GPLX hạng B sẽ hạn chế quyền điều khiển xe tải có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 3.500 kg đến 7.500 kg. Nếu cho phép sử dụng tương đương GPLX hạng C sẽ mở rộng quyền điều khiển xe tải có khối lượng hàng chuyên chở trên 7.500 kg, nguy cơ mất ATGT.

Theo dự thảo mới sẽ có 14 hạng GPLX thay vì 17 hạng như sửa đổi lần 1. Ảnh: TN

Chi tiết các loại GPLX như sau: Hạng A1 mới dùng cho cấp mới cho người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy có dung tích xy lanh đến 125 cm³ và xe máy điện có công suất động cơ điện đến 11 kw. Theo đó mặt sau của GPLX sẽ ghi điều kiện hạn chế đối với người từ 16-18 tuổi chỉ được điều khiển xe gắn máy có dung tích xy lanh dưới 50 cm³ và xe máy điện có công suất động cơ điện dưới 4 kw.

Hạng A mới dùng cho cấp mới và cấp đổi cho người đã có GPLX hạng A1 cũ để điều khiển xe mô tô có dung tích xy lanh trên 125 cm³ và xe máy điện có công suất động cơ điện trên 11 kw. Đồng thời tại mặt sau của GPLX cũng ghi điều kiện hạn chế đối với người đổi từ GPLX hạng A1 cũ chỉ được điều khiển xe mô tô có dung tích xy lanh đến 175 cm³ và xe máy điện có công suất động cơ điện đến 14 kw.

Hạng B1 mới dùng cho cấp mới và cấp đổi cho người đã có GPLX hạng A3 cũ để điều khiển xe mô tô ba bánh.

Hạng B2 mới dùng cho cấp mới và cấp đổi cho người đã có GPLX hạng B1 số tự động và B1 số sàn.

Hạng B mới dùng cho cấp mới và cấp đổi cho người đã có GPLX hạng B2 cũ.

Hạng C mới dùng cho cấp mới và cấp đổi cho người đã có GPLX hạng C cũ.

Hạng D1 mới dùng cho cấp mới cho người điều khiển xe chở người có từ 10 chỗ đến 16 chỗ ngồi.

Hạng D2 mới dùng cho cấp mới và cấp đổi cho người đã có GPLX hạng D cũ.

Hạng D mới dùng cho cấp mới và cấp đổi cho người đã có GPLX hạng E cũ.

Hạng BE, CE, D2E và DE mới dùng cho cấp mới và cấp đổi cho người đã có GPLX hạng FB2, FC, FD và FE cũ.

Hạng D1E mới dùng cho cấp mới cho người điều khiển xe chở người có từ 10 đến 16 chỗ ngồi kéo rơ móoc.

Như vậy, đối với GPLX cấp theo hạng mới sẽ được thực hiện đối với người cấp mới lần đầu và thay đổi theo hạng mới đối với người có nhu cầu cấp đổi.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm