Cách làm căn cước công dân khi không có sổ hộ khẩu

Giờ CMND của cha tôi đã hết hạn sử dụng. Nay cha tôi muốn cấp đổi thẻ căn cước công dân (CCCD) thì thủ tục như thế nào?

Bạn đọc Lê Hồng Đức (hongduc…@gmail.com)

Luật sư Lê Dũng, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Với thủ tục cấp CCCD hiện nay, để được cấp thẻ CCCD, công dân sẽ điền vào tờ khai CCCD và nộp lại cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại cơ quan quản lý CCCD. Sau khi tiếp nhận tờ khai, cán bộ tiếp nhận hồ sơ sẽ tiến hành kiểm tra, đối chiếu thông tin của công dân trong tờ khai CCCD.

Trường hợp thông tin của công dân đã có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì cán bộ tiếp nhận sẽ tiến hành kiểm tra, đối chiếu thông tin công dân trên tờ khai với thông tin của công dân tại cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Trường hợp thông tin công dân chưa được cập nhật tại cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì cán bộ tiếp nhận yêu cầu công dân xuất trình SHK.

Như vậy, cha của anh Đức vẫn có thể thực hiện thủ tục cấp đổi CCCD. Khi nộp tờ khai CCCD, người cha cần trình bày việc SHK của gia đình và các giấy tờ pháp lý đã bị mất để được cán bộ tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ và giúp anh tra cứu các thông tin cá nhân trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Nếu các thông tin cá nhân của người cha đã được cập nhật thì cán bộ tiếp nhận sẽ đối chiếu các thông tin tại tờ khai và cơ sở dữ liệu để xác định người cần cấp thẻ. Khi các thông tin tại tờ khai và cơ sở dữ liệu đầy đủ, trùng khớp và chính xác thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ sẽ cấp giấy hẹn trả thẻ CCCD. Trong trường hợp này, người cha không phải xuất trình SHK.

Tuy nhiên, nếu các thông tin của người cha chưa được cập nhật trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì cha của anh phải thực hiện thủ tục xin cấp lại SHK trước khi thực hiện việc cấp đổi thẻ CCCD.

Theo khoản 2 Điều 10 Thông tư 35/2014 của Bộ Công an, SHK bị mất thì được cấp lại. SHK được cấp lại có số, nội dung như SHK đã cấp trước đây.

Hồ sơ cấp lại SHK gồm: Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu. Trường hợp cấp lại SHK tại thành phố, thị xã thuộc tỉnh và quận, huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc trung ương phải có xác nhận của công an xã, phường, thị trấn nơi thường trú vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu.

Thủ tục cấp lại SHK được thực hiện tại trụ sở công an huyện, quận, thị xã nơi cấp SHK lần đầu.

Sau ba ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ thì cơ quan có thẩm quyền tiến hành cấp SHK mới cho công dân.

Lễ 30-4: Những ai được nghỉ 4 ngày liên tục?

Lễ 30-4: Những ai được nghỉ 4 ngày liên tục?

(PLO)- Người lao động nào có lịch làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (được nghỉ 2 ngày/tuần vào thứ bảy, chủ nhật) thì dịp lễ 30-4 và 1-5 sẽ được nghỉ bốn ngày liên tiếp.