Cách lấy lại tiền khi bị tính sai thuế mua bán nhà, đất

Trong đó có những loại thuế, lệ phí bắt buộc như lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân… Tuy nhiên, có trường hợp người dân phản ánh do địa phương có sai sót trong việc áp đơn giá loại đất, dẫn đến tính toán tiền thuế không chính xác.

Có trường hợp mức thuế đúng ra phải nộp thấp hơn mức thuế họ đã đóng. Trường hợp này, người dân không biết phải làm thủ tục gì để nhận lại khoản chênh lệch. Có người bị cơ quan thuế yêu cầu đi đóng thuế mới xong mới dùng phiếu thu mới để được hoàn lại khoản thuế đã đóng sai. Yêu cầu này có đúng không và người dân cần làm gì để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.

Ông Nguyễn Thái Sơn, nguyên Trưởng phòng Thuế thu nhập cá nhân Cục Thuế TP.HCM, cho biết trường hợp cơ quan thuế tính sai giá và yêu cầu người dân tiếp tục đóng với mức thuế mới là không đúng.

Trường hợp đóng thừa thì cơ quan thuế chỉ cần làm thủ tục để hoàn trả số tiền chênh lệch chứ không thể bắt người dân tiếp tục đóng thêm số tiền theo thông báo thuế mới.

Theo Thông tư 156/2013 của Bộ Tài chính, tiền thuế, tiền chậm nộp và tiền phạt được coi là nộp thừa khi người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã nộp lớn hơn số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp đối với từng loại thuế, trong thời hạn 10 năm tính từ ngày nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

Hồ sơ hoàn thuế, thủ tục giải quyết hồ sơ hoàn thuế, thủ tục hoàn trả tiền thuế bù trừ với khoản thu ngân sách nhà nước sẽ được thực hiện theo hướng dẫn tại chương VII thông tư này.

Cụ thể, hồ sơ hoàn các loại thuế, phí khác bao gồm: Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu số 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư 156 và các tài liệu kèm theo (nếu có).

Luật sư Trần Xoa, Đoàn Luật sư TP.HCM, hướng dẫn khi bị cơ quan thuế ra thông báo thuế và thu thuế sai, người dân có thể làm đơn khiếu nại gửi cơ quan thuế đó.

Nếu số tiền thuế phải nộp thấp hơn số tiền người dân đã nộp theo thông báo của cơ quan thuế trước đó thì cơ quan thuế phải hoàn trả số tiền thu không đúng, cộng với tiền lãi tính trên số tiền nộp thừa này trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày giải quyết khiếu nại.

“Trường hợp này, cơ quan thuế căn cứ quyết định giải quyết khiếu nại để ra quyết định hoàn thuế, không yêu cầu người nộp thuế lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế hoặc nộp thuế lần nữa theo thông báo mới rồi mới cho hoàn số thuế cũ” - luật sư Xoa nói rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm