Cách tính lương hưu theo Luật Bảo hiểm xã hội

Tôi làm công ty tư nhân và có tham gia đóng bảo hiểm xã hội, đến nay đã 60 tuổi nên được về hưu. Cho tôi hỏi mức lương khi nghỉ hưu đóng đủ 20 năm sẽ được hưởng bao nhiêu % so với mức tiền đã đóng bảo hiểm xã hội?

Bạn đọc Nguyễn Văn Ba 

Cách tính lương hưu theo Luật Bảo hiểm xã hội ảnh 1
Người dân nhận lương hưu tại nhà. Ảnh: V.LONG

Vấn đề này, Vụ Bảo hiểm xã hội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 56, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 (hiệu lực 1-1-2016). Mức lương hưu hàng tháng được tính như sau:

1. Từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành cho đến trước ngày 1-1-2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội, tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội. Sau đó, cứ mỗi năm tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ. Mức tối đa bằng 75%.

2. Từ ngày 1-1-2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

3. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định được tính như quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 6 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 6 tháng thì không giảm tỉ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi.

Đề nghị ông đối chiếu với quy định nêu trên và tiền lương đóng hàng tháng để biết lương hưu của mình.

Lễ 30-4: Những ai được nghỉ 4 ngày liên tục?

Lễ 30-4: Những ai được nghỉ 4 ngày liên tục?

(PLO)- Người lao động nào có lịch làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (được nghỉ 2 ngày/tuần vào thứ bảy, chủ nhật) thì dịp lễ 30-4 và 1-5 sẽ được nghỉ bốn ngày liên tiếp.