Cách tính thời gian đóng BHXH cho quân nhân phục viên

Năm 1989, tôi phục viên và vừa rồi tôi được trợ cấp theo Nghị định 62 đối với các chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam hiện đang làm việc tại một công ty tư nhân. Trong quá trình tôi làm việc tại công ty có tham gia BHXH, vậy tôi có được cộng thời gian tham gia trong quân đội không, nếu được thì thủ tục như thế nào?

Ông Nguyễn Văn Dương, 63/17 đường 10, phường Linh Xuân,
quận Thủ Đức, TP.HCM 

Đại diện Bảo hiểm xã hội TP.HCM trả lời: Tại khoản 2 Điều 23 Nghị định 115/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc nêu: Đối với quân nhân phục viên, xuất ngũ trước ngày 15-12-1993, sau đó chuyển sang làm việc có tham gia BHXH bắt buộc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế… mà không hưởng chế độ trợ cấp theo các quyết định (trong đó có Quyết định số 62/2011của Thủ tướng Chính phủ) khi thôi việc thì được cộng nối thời gian công tác trong quân đội trước đó với thời gian công tác có đóng BHXH sau này để tính hưởng BHXH.

Như vậy, trường hợp của ông Dương đã hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg nên thời gian tham gia quân đội không được tính để hưởng BHXH.

Lễ 30-4: Những ai được nghỉ 4 ngày liên tục?

Lễ 30-4: Những ai được nghỉ 4 ngày liên tục?

(PLO)- Người lao động nào có lịch làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (được nghỉ 2 ngày/tuần vào thứ bảy, chủ nhật) thì dịp lễ 30-4 và 1-5 sẽ được nghỉ bốn ngày liên tiếp.