Cách tính tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự

Cho tôi hỏi, theo quy định thì công dân bao nhiêu tuổi là hết NVQS. Cách tích tuổi NVQS như thế nào và với tuổi của tôi thì nếu năm nay tôi không trúng tuyển thì năm sau tôi còn đủ tuổi đi NVQS hay không?

Bạn đọc có địa chỉ mail huuly…@gmail.com

Luật sư Đặng Thành TríĐoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Theo Điều 30 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 thì công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ, độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi, công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

Bạn sinh ngày 25-8-1993 nên tính tới thời điểm năm 2019 thì bạn 26 tuổi.

Trường hợp bạn đi học đại học, cao đẳng thì 26 tuổi vẫn nằm trong độ tuổi gọi nhập ngũ. Nếu năm 2019 bạn không trúng tuyển thì đến hết ngày 25-8-2021 bạn mới hết độ tuổi gọi nhập ngũ.

Như vậy, trường hợp không đi học đại học, cao đẳng, tính đến thời điểm 2019 bạn đã 26 tuổi và đã hết tuổi gọi NVQS.