Cần Thơ: Không để phát sinh khu dân cư tự phát

Trong quá trình lập quy hoạch phân khu kết hợp rà soát các quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, đảm bảo phù hợp với tình hình phát triển đô thị TP.

Bên cạnh đó, giao Sở TN&MT tổ chức rà soát Quyết định số 05/2017 của UBND TP quy định diện tích tối thiểu tách thửa đối với đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp không phải là đất ở. Trường hợp cần sửa đổi, bổ sung thì tham mưu, đề xuất trình UBND TP để sửa đổi phù hợp. Đồng thời đề xuất biện pháp xử lý các khu dân cư tự phát theo đúng quy định.

Chủ tịch TP Cần Thơ yêu cầu tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận Ninh Kiều, Cái Răng, Bình Thủy và cá nhân liên quan đến việc phân lô, chuyển mục đích sử dụng đất không đúng quy định, có biện pháp xử lý cụ thể, báo cáo UBND trước ngày 30-11.

Chủ tịch TP Cần Thơ cũng yêu cầu chủ tịch UBND các quận Ninh Kiều, Cái Răng, Bình Thủy  quản lý chặt chẽ, không để phát sinh các khu dân cư tự phát; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong quản lý sử dụng đất đai, xây dựng công trình.