Cần Thơ: Quyết định nhiều chủ trương quan trọng 5 năm tới

Sáng 2-12, HĐND TP Cần Thơ khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021, khai mạc kỳ họp thứ 19.

Dự kiến kỳ họp sẽ diễn ra trong ba ngày, từ 2 đến 4-12.

Cần Thơ: Quyết định nhiều chủ trương quan trọng 5 năm tới ảnh 1
Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ Phạm Văn Hiểu phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: VH

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ Phạm Văn Hiểu, cho biết kỳ họp lần này có bốn nội dung.

Thứ nhất, các đại biểu sẽ xem xét, thảo luận, cho ý kiến về các báo cáo do Thường trực HĐND, UBND, các Ban của HĐND, các cơ quan tư pháp TP và Thông báo của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.

Thứ hai, xem xét, thảo luận các tờ trình, dự thảo nghị quyết do UBND TP trình về những vấn đề cần thiết trong công tác điều hành thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước. Đây là những vấn đề rất quan trọng, không chỉ định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực trọng điểm mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của mỗi người dân thành phố.

Thứ ba, HĐND TP sẽ thực hiện chất vấn về những vấn đề thuộc trách nhiệm của chủ tịch UBND, các phó chủ tịch UBND, thành viên của UBND, thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND, chánh án TAND, viện trưởng VKSND TP theo luật định.

Thứ tư, thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND TP. (Dự kiến bầu bổ sung ba phó chủ tịch UBND TP – PV)

“Kỳ họp lần này là kỳ họp thường lệ cuối cùng của HĐND TP Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 với nhiều nội dung quan trọng, khối lượng công việc rất lớn, không những tác động trực tiếp đến việc hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2021, mà còn quyết định nhiều chủ trương, chính sách quan trọng trong năm năm tới, đồng thời tạo tiền đề để đảm bảo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của cả giai đoạn 2021-2025” – Chủ tịch HĐND TP thông tin.

Ngoài việc quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội như thường lệ, tại kỳ họp này, HĐND TP còn xem xét 17 tờ trình của UBND TP về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công, với tổng vốn đầu tư hàng ngàn tỉ đồng.

Cần Thơ: Quyết định nhiều chủ trương quan trọng 5 năm tới ảnh 2
Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường báo cáo về kinh tế - xã hội của TP năm 2020. Ảnh: NHẪN NAM

Báo cáo kết quả kết quả thực hiện nghị quyết của HĐND TP về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường, cho biết trong số 13 chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020 theo nghị quyết thì có sáu chỉ tiêu vượt và đạt còn bảy chỉ tiêu chưa đạt.

Trong đó, một trong những chỉ tiêu chưa đạt là tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP). Theo số liệu UBND TP gửi HĐND TP là tăng 2,2 %, tuy nhiên, ngày 1-12, UBND TP nhận được số liệu tính toán mới nhất được công bố từ Tổng cục Thống kê thì GRDP năm 2020 của TP Cần Thơ chỉ tăng 1,02%.

UBND TP đã ban hành quyết định chủ trương đầu tư hai dự án vốn đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư hơn 150 tỉ; Thu hút bảy dự án vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 35 triệu USD; Cấp mới đăng ký kinh doanh 1.500 doanh nghiệp…

Theo ông Trường, trên cơ sở kết quả đạt được về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020, chủ đề năm 2021 của TP là “Tăng cường xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh huy động nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ”.

Theo đó, UBND TP đề ra 17 chỉ tiêu cụ thể về phát triển kinh tế - xã hội và môi trường. Các chỉ tiêu chủ yếu như tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 7,57%. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP - giá hiện hành) bình quân đầu người đến năm 2021 đạt 104 triệu đồng.

Ngoài ra còn có chỉ tiêu về tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội dự kiến đạt 61.300 tỉ đồng. Tỉ lệ đô thị hóa đạt 71,5%. Tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt 76%. Tỉ lệ hộ nghèo còn 0,3% số hộ. Số bác sĩ/vạn dân đạt 16,9 bác sĩ. Tỉ lệ dân số được cung cấp nước sạch đạt 95,01%. Tỉ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn ở đô thị 98%...