Cần Thơ xin dừng đề án đưa cán bộ đi học bồi dưỡng ở Mỹ

UBND TP Cần Thơ vừa có báo cáo gửi HĐND TP kết quả thực hiện Nghị quyết số 16/2018 của HĐND TP về việc thực hiện Đề án “Bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của TP tại Trường Đại học California, Riverside, Hoa Kỳ giai đoạn 2018-2020”.

Cần Thơ xin dừng đề án đưa cán bộ đi học bồi dưỡng ở Mỹ ảnh 1
Báo cáo về Đề án đưa cán bộ, công chức đi học bồi dưỡng ở Mỹ của UBND TP Cần Thơ. Ảnh: NHẪN NAM

Theo báo cáo, Đề án dự kiến mở bốn lớp bồi dưỡng cho 80 cán bộ công chức. Thời gian dự kiến học từ tháng 11-2018 đến tháng 4-2020 với tổng kinh phí thực hiện hơn 10,3 tỉ đồng.

Các lĩnh vực bồi dưỡng là giao thông, quy hoạch đô thị, biến đổi khí hậu, môi trường và quản lý chất thải, nhân sự, tài chính, ngân sách, dịch vụ công và quản lý dịch vụ công.

Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh COVID-19 nên Đề án mới thực hiện được hai lớp bồi dưỡng cho 30 người về các lĩnh vực giao thông, quy hoạch đô thị, biến đổi khí hậu, môi trường và quản lý chất thải trong khoảng thời gian tháng 3 và tháng 10-2019.

Tổng kinh phí đã chi là hơn 4,7 tỉ đồng (trong đó ngân sách gần 4,1 tỉ, kinh phí đơn vị sự nghiệp tự chi trả là hơn 600 triệu).

Ngoài ra, báo cáo còn nêu thêm về các kết quả, thuận lợi, khó khăn quá trình thực hiện đưa hai lớp cán bộ đi học bồi dưỡng…

Cũng theo báo cáo, do tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp trên thế giới, đặc biệt ở Hoa Kỳ, diễn biến có khả năng kéo dài nên trong năm 2020 không thể triển khai hai lớp còn lại theo Nghị quyết 16/2018 của HĐND.

Từ đó, UBND TP đề nghị HĐND TP cho phép dừng thực hiện Đề án “Bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của TP Cần Thơ tại Trường Đại học California, Riverside, Hoa Kỳ giai đoạn 2018-2020”.