Cảnh báo về Công ty CP Phát triển Rừng Toàn Cầu

Trước đó, Công ty Toàn Cầu đã thực hiện các hoạt động quảng bá về chương trình này tại một số địa phương. Công ty hứa hẹn tài trợ các dự án trồng rừng, bảo vệ rừng, phát triển rừng bền vững với nguồn vốn lên tới hàng chục tỉ đồng. Nhưng trên thực tế, công ty này không có thực lực về tài chính. Từ khi thành lập đến nay, công ty không hoạt động sản xuất, kinh doanh, không có phát sinh nghiệp vụ liên quan đến thuế, có dấu hiệu vi phạm pháp luật như phát hành cổ phiếu khống…

L.THỦY

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm