Cảnh giác tại khu vực biên giới, biển, đảo trong dịp nghỉ lễ

Theo đó, để phục vụ tốt hoạt động kỷ niệm các sự kiện trên, công điện yêu cầu tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, nhất là các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phục vụ nhân dân trong dịp nghỉ; triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm nhu cầu đi lại cho nhân dân và trật tự an toàn giao thông. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch sởi.

Bộ Công an, UBND các cấp chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm tra, giám sát, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội. Kiểm tra chặt chẽ công tác bảo đảm an toàn cháy nổ, nhất là tại những địa bàn có nguy cơ cao như trung tâm thương mại, chợ, khu công nghiệp, kho bãi, khu tập trung đông dân cư...

Ngoài ra, các lực lượng chức năng phải đề cao tinh thần cảnh giác, thường xuyên tổ chức tuần tra, giám sát, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, nhất là tại các địa bàn trọng điểm, khu vực biên giới, biển, đảo. Công điện nêu rõ.

TLL