Cha mẹ vợ được con rể tặng cho nhà có phải đóng thuế thu nhập?

Tôi có một đứa con rể nhưng mới đây đã ly hôn với con gái tôi. Vì đã ly hôn nên theo luật thì tôi không còn là cha vợ. Tuy nhiên, giờ người con rể này tặng tôi một căn nhà và đất. Vậy khoản thu nhập này tôi có phải đóng thuế thu nhập hay không?

Bạn đọc Đăng Khánh (TP.HCM)

Luật sư Lê Văn BìnhĐoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Tại điểm c khoản 10 Điều 2 Thông tư 111/2013 (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 92/2015) của Bộ Tài chính quy định một số khoản thu nhập từ nhận quà tặng là bất động sản phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Theo đó, quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất, quyền sở hữu nhà (kể cả nhà ở hình thành trong tương lai)... đều là những khoản thu nhập từ nhận quà tặng là bất động sản phải chịu thuế thu nhập cá nhân.

Đối với thu nhập là bất động sản tặng cho từ cha vợ, mẹ vợ với con rể thì được miễn thuế thu nhập cá nhân theo điểm d khoản 1 Điều 3 Thông tư 111/2013 nêu trên.

Tuy nhiên, trong trường hợp của bạn, con gái bạn và con rể đã ly hôn, giữa bạn và người đàn ông kia không còn mối quan hệ cha mẹ vợ với con rể nên không thuộc trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân.