Chặn cuộc gọi rác, tin nhắn rác chỉ bằng 1 tin nhắn đơn giản

Mới đây, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 22/2021 quy định chi tiết một số điều của Nghị định 91/2020 về chống tin nhắn rác, cuộc gọi rác.

Thông tư 22/2021 hướng dẫn người dùng phản ánh, cung cấp các bằng chứng đến hệ thống tiếp nhận phản ánh tin rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác. Cụ thể:

Phản ánh, cung cấp các bằng chứng tin nhắn rác

Người sử dụng nếu gặp tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác thì phản ánh qua tin nhắn tới tổng đài 5656.

Cách soạn tin nhắn phản ánh theo cú pháp: S [Nguồn phát tán][Nội dung tin nhắn rác] hoặc S (nguồn phát tán)(Nội dung tin nhắn rác) gửi 5656;

Bên cạnh đó, người dùng có thể phản ánh theo hướng dẫn tại website thongbaorac.ais.gov.vn, qua tổng đài hoặc ứng dụng.

Phản ánh, cung cấp các bằng chứng cuộc gọi rác

Người sử dụng phản ánh, cung cấp các bằng chứng cuộc gọi rác qua tin nhắn tới tổng đài 5656.

Cách soạn tin với cú pháp: V [Nguồn phát tán][Nội dung cuộc gọi rác] hoặc V (Nguồn phát tán)(Nội dung cuộc gọi rác) gửi 5656;

Bên cạnh đó, người dùng có thể phản ánh theo hướng dẫn tại website thongbaorac.ais.gov.vn, qua tổng đài hoặc ứng dụng.

Phản ánh, cung cấp các bằng chứng thư điện tử rác

Người sử dụng phản ánh, cung cấp các bằng chứng thư điện tử rác, phản ánh thông qua việc chuyển tiếp thư điện tử rác tới địa chỉ thư điện tử: chongthurac@vncert.vn;

Bên cạnh đó, người dùng có thể phản ánh theo hướng dẫn tại website thongbaorac.ais.gov.vn, qua tổng đài hoặc ứng dụng.

Thông tư 22/2021 có hiệu lực từ ngày 1-3-2022.

Nhận tiền chuyển nhầm vào tài khoản không trả, bị xử lý sao?

Nhận tiền chuyển nhầm vào tài khoản không trả, bị xử lý sao?

(PLO)-  Pháp luật quy định như thế nào khi người nhận cố tình không trả lại số tiền mà người khác vô tình chuyển nhầm vào tài khoản của mình như một trường hợp bạn đọc đã phản ánh đến báo Pháp Luật TP.HCM? Để tìm hiểu về vấn đề này, chuyên mục Nhận Định đã có cuộc trao đổi với Luật sư Đinh Văn Tuấn, Đoàn Luật sư TP.HCM về những vấn đề pháp lý xoay vụ việc này.