Chân dung các thành viên Chính phủ sau khi kiện toàn

(PLO)- Bộ máy Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 sau khi kiện toàn tại Kỳ họp 11 Quốc hội khóa XIV hiện tại như thế nào?
Phục hồi và phát triển

Phục hồi và phát triển

(PLO)- Chính phủ tin tưởng nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trong nước, kiều bào ở nước ngoài luôn ủng hộ, đồng hành cùng Chính phủ để có thể hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023.