Tham nhũng phức tạp do tiền lương, đãi ngộ thấp

Tham nhũng phức tạp do tiền lương, đãi ngộ thấp

(PLO)- Báo cáo Phòng chống tham nhũng sáu tháng đầu năm và giải pháp sáu tháng cuối năm do UBND TP Hà Nội gửi tới kỳ họp 2, HĐND TP Hà Nội khóa XV (khai mạc hôm nay 1-8) đã nêu ra nguyên nhân tham nhũng trên địa bàn Hà Nội.