Chỉ nhập khẩu ô tô dưới 16 chỗ qua 5 cảng biển

Sắp tới đây, ngày 8-5, Thông tư 06/2019 của Bộ Công Thương quy định về nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi (không phân biệt ô tô chưa qua sử dụng hay đã qua sử dụng) chính thức có hiệu lực.

Theo đó, thông tư quy định các thương nhân và các cơ quan, cá nhân, tổ chức có liên quan khi nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi chỉ được nhập khẩu về Việt Nam qua các cửa khẩu cảng biển nêu trên.

Ngoài ra, thông tư cũng nêu rõ quy định trên không áp dụng đối với các trường hợp sau:

- Phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh theo kế hoạch do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Phục vụ mục đích cá biệt theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

- Quá cảnh với các nước có chung đường biên giới và kinh doanh chuyển khẩu.

- Nhập khẩu, tạm nhập tái xuất của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ thực hiện theo quy định riêng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.