Chỉ thị của Ban Bí thư về đại hội Hội nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023-2028

(PLO)- Đại hội Hội nông dân các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 là cơ hội để phát huy vai trò to lớn của nông dân trong phát triển kinh tế-xã hội.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ban Bí thư vừa ban hành Chỉ thị 16 về lãnh đạo đại hội hội nông dân các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Chỉ thị nêu rõ trong năm năm qua, hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam và phong trào nông dân đạt những kết quả quan trọng. Tuy nhiên, công tác hội và phong trào nông dân phát triển chưa đồng đều, chưa khơi dậy mạnh mẽ tiềm năng, sức sáng tạo của nông dân trong sản xuất, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư...

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp nông dân và tổ chức Hội Nông dân Việt Nam. Ảnh minh họa: CHÂU ANH

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp nông dân và tổ chức Hội Nông dân Việt Nam. Ảnh minh họa: CHÂU ANH

Năm 2023 sẽ diễn ra đại hội hội nông dân các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 - sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp nông dân và tổ chức Hội Nông dân Việt Nam. Đây là cơ hội để đẩy mạnh công tác xây dựng hội nông dân các cấp, xây dựng giai cấp nông dân vững mạnh; phát huy vai trò to lớn của nông dân tham gia phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, nhất là trong xây dựng và phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Để đại hội hội nông dân các cấp đạt kết quả cao, Ban Bí thư yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ. Trong đó có việc nâng cao nhận thức của các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền về vị trí, vai trò của Hội Nông dân Việt Nam và giai cấp nông dân trong giai đoạn mới.

Xác định nông dân là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới theo hướng "nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh"; gắn xây dựng giai cấp nông dân với quá trình phát triển nông nghiệp, công nghiệp hoá, đô thị hoá nông thôn.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nông dân vào tổ chức hội; xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam phát triển toàn diện, văn minh, có trách nhiệm xã hội; quan tâm đào tạo nâng cao trình độ, kiến thức và năng lực tổ chức sản xuất cho nông dân.

Cùng đó là khuyến khích, hỗ trợ nông dân chuyển đổi số, xây dựng các mô hình sản xuất theo chuỗi liên kết, sản phẩm nông nghiệp xanh, hữu cơ, tuần hoàn..., thay đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với nhu cầu thị trường.

Ban Bí thư yêu cầu các báo cáo trình đại hội cần đánh giá đúng thực trạng tình hình hoạt động của Hội trong năm năm qua; khẳng định những kết quả đạt được; nêu rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm.

Đồng thời căn cứ tình hình thực tế, chủ trương, đường lối của Đảng, chức năng, nhiệm vụ của Hội để đề ra phương hướng công tác hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ tới bảo đảm phù hợp, sáng tạo, thiết thực, khả thi, khắc phục được những hạn chế, yếu kém, góp phần nâng cao đời sống, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của hội viên, nông dân.

Về công tác nhân sự, Ban Bí thư yêu cầu cần lựa chọn được những người có đủ điều kiện, năng lực, uy tín, tâm huyết với công tác hội và phong trào nông dân. Quan tâm bố trí cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số, người am hiểu nông nghiệp, nông dân, nông thôn vào cơ quan lãnh đạo Hội.

Ban Bí thư đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Đảng đoàn Hội Nông Việt Nam tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn toàn dân tộc…

Đại hội hội nông dân cấp cơ sở hoàn thành trong quý I-2023, đại hội nông dân cấp huyện hoàn thành trong quý II-2023, đại hội hội nông cấp tỉnh hoàn thành trong quý III-2023, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII tổ chức vào cuối quý IV-2023.

Đừng bỏ lỡ

Điểm nóng tố tụng: Tuyên án bà Hàn Ni; Thu hàng ngàn sổ hồng vụ Vạn Thịnh Phát

Điểm nóng tố tụng: Tuyên án bà Hàn Ni; Thu hàng ngàn sổ hồng vụ Vạn Thịnh Phát

(PLO)- Bà Hàn Ni bị phạt 18 tháng tù, ông Trần Văn Sỹ 24 tháng tù; Vụ Vạn Thịnh Phát: Thu giữ hàng ngàn sổ hồng; Sắp xét xử vợ chồng nữ giám đốc buôn lậu 9,5 triệu lít xăng dầu; 3 người trong đường dây mua bán thận lãnh án; Đường dây mua bán trẻ em núp bóng việc nhận con nuôi; Nữ 9X 'thả mồi' đầu tư lãi cao, lừa đảo gần 7 tỉ đồng.

Đọc thêm