Chi tiết 76 điểm tiêm Pentaxim tại TP.HCM

Mời bạn đọc click vào ảnh để xem cho rõ.

Chi tiết 76 điểm tiêm Pentaxim tại TP.HCM  ảnh 1

Chi tiết 76 điểm tiêm Pentaxim tại TP.HCM  ảnh 2

Chi tiết 76 điểm tiêm Pentaxim tại TP.HCM  ảnh 3

Chi tiết 76 điểm tiêm Pentaxim tại TP.HCM  ảnh 4