Chiều nay, miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Theo chương trình làm việc của kỳ họp thứ 11, Quốc hội (QH) khóa XIV, từ 11 giờ hôm nay (30-3), Ủy ban Thường vụ QH trình QH miễn nhiệm Chủ tịch QH, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia đối với bà Nguyễn Thị Kim Ngân.

Sau đó, các đoàn đại biểu QH sẽ thảo luận về việc miễn nhiệm này. Kết quả thảo luận tại các Đoàn sẽ được báo cáo nhanh cho Ủy ban Thường vụ QH.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch QH khóa XIII ngày 31-3-2016. Ảnh: VGP

Đến chiều cùng ngày, sau khi QH biểu quyết thông qua Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi), Ủy ban Thường vụ QH sẽ báo cáo QH kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu QH về việc miễn nhiệm Chủ tịch QH, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Tiếp theo, Ban kiểm phiếu sẽ được thành lập và thực hiện chức năng này trong các lần bỏ phiếu quyết định nhân sự Chủ tịch nước, Thủ tướng… những ngày sau đó.

Ban Kiểm phiếu được thành lập xong thì QH sẽ bỏ phiếu kín quyết định xem có miễn nhiệm Chủ tịch QH, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia hay không. Kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố sau đó và Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch QH, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia sẽ được thảo luận, thông qua.

Trong trường hợp QH đồng ý miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Ngân thì Ủy ban Thường vụ QH sẽ trình danh sách đề cử để QH bầu Chủ tịch QH, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia mới. Các bước sau đó tiếp tục là thảo luận ở Đoàn.

Đến sáng 31-3, Ủy ban Thường vụ QH báo cáo QH kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của ĐBQH về dự kiến nhân sự để bầu Chủ tịch QH, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Nếu mọi việc được QH tiến hành như chương trình dự kiến, thì sáng mai QH sẽ có Chủ tịch mới.

Sau khi tân Chủ tịch QH tuyên thệ nhậm chức, Ủy ban Thường vụ QH trình QH miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch QH.

Đến ngày 1-4 thì nhân sự cấp cao của QH sẽ được kiện toàn xong.

Tháng 3-2016, ông Nguyễn Sinh Hùng được QH khóa XIII miễn nhiệm. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân sau đó được QH bầu và trở thành nữ Chủ tịch QH đầu tiên của Việt Nam. Ảnh: VGP

Năm năm trước, đúng ngày 31-3-2016, bà Nguyễn Thị Kim Ngân lần đầu tiên tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch QH khi QH khóa XIII kiện toàn nhân sự. Lúc ấy, bà Nguyễn Thị Kim Ngân được phê chuẩn để thay ông Nguyễn Sinh Hùng.

Sau khi tuyên thệ, bà Nguyễn Thị Kim Ngân nói luôn khắc ghi lời tuyên thệ của mình để thực hiện đúng, đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định, phát huy truyền thống của những người đi trước cùng UB Thường vụ QH lãnh đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước CHXHCN Việt Nam.

Đến tháng 7-2016, bà Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp tục được bầu giữ chức vụ này ở khóa XIV và tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch QH khóa mới.

Quy trình bầu Chủ tịch Quốc hội.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm