Chính phủ chuẩn bị họp lần 2 về luật đặc khu

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi các thành viên Ban chỉ đạo (BCĐ) Quốc gia về xây dựng đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt; Bộ KH&ĐT và Bộ Nội vụ.

Dự thảo trước đây, Vân Đồn được xem là một trong các đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt. Ảnh: Internet

Theo đó, để chuẩn bị cho cuộc họp lần thứ hai của BCĐ quốc gia về xây dựng đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng BCĐ, đề nghị thành viên BCĐ căn cứ vào quy chế hoạt động của BCĐ quốc gia về xây dựng đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt báo cáo các công việc của BCĐ thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của bộ, ngành, đơn vị mình. Đồng thời, đề xuất BCĐ giải pháp thực hiện các nhiệm vụ của BCĐ thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách, gửi Bộ KH&ĐT, Bộ Nội vụ trước ngày 2-7-2018.

Bộ KH&ĐT, Bộ Nội vụ được giao tổng hợp các ý kiến của thành viên BCĐ, ý kiến của ông Vũ Khoan, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, ý kiến của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và chuẩn bị báo cáo các vấn đề liên quan đến nội dung đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt đã được phân công tại Quy chế hoạt động của BCĐ quốc gia. Sau đó báo cáo Trưởng BCĐ trước ngày 5-7-2018.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm