Cho thí điểm quảng cáo trên xe buýt

Theo đó, các cơ quan, đơn vị liên quan được giao nghiên cứu hình thức, nội dung và màu sắc của quảng cáo, đảm bảo tính thẩm mỹ, không gây phản cảm và ảnh hưởng đến tầm nhìn của hành khách, người đi đường. Nội dung chỉ quảng cáo về hàng Việt và thể hiện bằng tiếng Việt... Riêng việc tuyên truyền, quảng bá, phục vụ các đợt cổ động chính trị sẽ thực hiện bên trong xe buýt.

Theo Sở GTVT, việc quảng cáo trên xe buýt sẽ đem lại nguồn thu 120-130 tỉ đồng/năm, trong khi ngân sách trợ giá năm 2013 là hơn 1.400 tỉ đồng.

L.ĐỨC - H.TUYÊN