Olympic Tokyo tiêu tốn thêm gần 2 tỉ USD

Olympic Tokyo tiêu tốn thêm gần 2 tỉ USD

(PLO)- Thế vận hội Tokyo hoãn một năm do đại dịch COVID-19 sẽ khiến ban tổ chức tiêu tốn thêm 1,9 tỉ USD, tức tăng 15% so với ngân sách dự trù ban đầu khoảng 13 tỉ USD.