Đối thoại Shangri-La sẽ bàn biển Đông

Đối thoại Shangri-La sẽ bàn biển Đông

(PL)- Vùng nhận dạng phòng không mà Trung Quốc xác lập trên biển Đông (chưa tuyên bố) sẽ nằm chồng lấn với vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, Philippines và Malaysia.