Chủ tịch huyện bị điều xuống làm chuyên viên

Trước đó, ông Trần Trưng đã có nhiều sai phạm, yếu kém trong quá trình điều hành, để xảy ra nhiều sai sót nghiêm trọng.

Theo Trần Hiếu (TNO)