Chủ tịch nước gặp mặt đại biểu điển hình tiên tiến

Chủ tịch nước biểu dương thành tích của các đại biểu tỉnh Hà Giang trong cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chủ tịch mong muốn tỉnh Hà Giang phát huy truyền thống, nhân rộng điển hình để có thêm nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc hơn nữa.

AT