Chủ tịch Quốc hội tiếp chủ tịch Ủy ban Bảo vệ cách mạng Cuba

Thay mặt QH Việt Nam, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nồng nhiệt chào mừng Chủ tịch Carlos Rafael Miranda Martinez và đoàn đại biểu sang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Chủ tịch QH bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ đoàn kết anh em, hợp tác toàn diện và tin cậy lẫn nhau giữa Đảng, Nhà nước, QH, nhân dân hai nước Việt Nam và Cuba những năm qua không ngừng được củng cố và phát triển.

Chủ tịch QH nhấn mạnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng sự ủng hộ to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba đã dành cho Việt Nam trong những năm tháng đấu tranh cách mạng trước đây và công cuộc xây dựng, phát triển đất nước ngày nay. Việt Nam cũng luôn là người đồng chí, người bạn, người anh em chung thủy, sát cánh với Cuba.

Chủ tịch Carlos Rafael Miranda Martinez trân trọng cám ơn Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đã dành thời gian cho cuộc tiếp, đồng thời nhấn mạnh Cuba và Việt Nam luôn sát cánh, ủng hộ lẫn nhau từ những năm tháng đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ đất nước hay những giai đoạn khó khăn.