Chủ tịch tỉnh Cà Mau: Không để tồn đọng án hành chính

Cụ thể, chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, cục trưởng Cục Thi hành án (THA) dân sự tỉnh, chủ tịch UBND các huyện và TP Cà Mau triển khai thi hành kịp thời, đầy đủ nghĩa vụ của người phải THA trong các bản án, quyết định của tòa về vụ án hành chính; chỉ đạo, tham mưu tổ chức thi hành kịp thời, không để tồn đọng các bản án, quyết định của tòa về vụ án hành chính đã có hiệu lực theo quy định của Luật Tố tụng hành chính và Nghị định số 71/2016 của Chính phủ.

Đồng thời, những lãnh đạo này phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước người đứng đầu cơ quan cấp trên trực tiếp nếu chậm thi hành, không chấp hành, chấp hành không đúng hoặc không đầy đủ nội dung bản án, quyết định của tòa tại cơ quan, đơn vị do mình đứng đầu; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý nếu có hành vi chậm thi hành, không chấp hành, chấp hành không đúng hoặc không đầy đủ nội dung bản án, quyết định của tòa.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cũng chỉ đạo Cục THA dân sự tỉnh có trách nhiệm theo dõi việc THA hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện và TP Cà Mau; kịp thời tham mưu, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền và UBND tỉnh kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo xử lý trách nhiệm đối với cá nhân, cơ quan phải thi hành bản án.