Chùm ảnh: Huyện đảo Lý Sơn thiệt hại nặng nề do bão số 9

Chùm ảnh: Huyện đảo Lý Sơn thiệt hại nặng nề do bão số 9 ảnh 1

Chùm ảnh: Huyện đảo Lý Sơn thiệt hại nặng nề do bão số 9 ảnh 2

Chùm ảnh: Huyện đảo Lý Sơn thiệt hại nặng nề do bão số 9 ảnh 3

Chùm ảnh: Huyện đảo Lý Sơn thiệt hại nặng nề do bão số 9 ảnh 4

Chùm ảnh: Huyện đảo Lý Sơn thiệt hại nặng nề do bão số 9 ảnh 5

Chùm ảnh: Huyện đảo Lý Sơn thiệt hại nặng nề do bão số 9 ảnh 6

Chùm ảnh: Huyện đảo Lý Sơn thiệt hại nặng nề do bão số 9 ảnh 7
Nhiều nhà cửa của người dân bị đổ sập, tốc mái, hư hỏng nặng khi bão quét qua.

Chùm ảnh: Huyện đảo Lý Sơn thiệt hại nặng nề do bão số 9 ảnh 8
Một cổng chào đã bị gió quật đổ.

Chùm ảnh: Huyện đảo Lý Sơn thiệt hại nặng nề do bão số 9 ảnh 9
Nhiều cây xanh bị gãy cành, nằm ngổn ngang.

Chùm ảnh: Huyện đảo Lý Sơn thiệt hại nặng nề do bão số 9 ảnh 10
Nước biển dâng cao khi bão đổ bộ

Chùm ảnh: Huyện đảo Lý Sơn thiệt hại nặng nề do bão số 9 ảnh 11

Chùm ảnh: Huyện đảo Lý Sơn thiệt hại nặng nề do bão số 9 ảnh 12
Người dân cố gắng chằng chống tàu thuyền để ứng phó với bão số 9