Cơ quan nào cấp giấy xác nhận Chứng minh nhân dân?

Tôi làm giấy Chứng minh nhân dân ở Bình Định, sau đó làm thẻ Căn cước công dân (CCCD) ở Quận 8 do nhập khẩu vào đây. Vậy giấy xác nhận CMND do cơ quan nào cấp?

Bạn đọc Trần Tuấn Phước (Email: calohuchem@...)

Luật sư Từ Tiến Đạt, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời:

Điều 26 Luật Căn cước công dân 2014 quy định: Công dân có thể tới cơ quan quản lý căn cước công dân của Bộ Công an; Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh để làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân. Ở đây Công an Quận 8 là nơi cấp thẻ CCCD cho anh Phước.

Cơ quan Công an nơi tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp thẻ Căn cước công dân có trách nhiệm lập Giấy xác nhận số CMND đã được cấp lần gần nhất khi công dân có yêu cầu xác nhận số CMND cũ. Quy định này được nêu tại điểm e, Khoản 1, Điều 12 Thông tư số 07/2016/TT-BCA (quy định chi tiết một số điều của Luật CCCD và Nghị định 137/2015/NĐ-CP) và Điều 13 Thông tư số 66/2015/TT-BCA (quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ CCCD).

Như vậy, Công an Quận 8 là nơi cấp thẻ CCCD thì đây cũng là cơ quan cấp giấy xác nhận số CMND cho anh.