Có quyền từ chối công việc không ghi trong HĐLĐ

Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Đoàn Luật sư TPHCM, trả lời:
 
Nếu công việc về hành chính, quản lý văn thư không phải là công việc phải làm theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động (HĐLĐ) đã giao kết thì bạn có quyền đề nghị công ty phải giao đúng công việc theo HĐLĐ đã ký.
 
Ngoài ra, trong nội dung đề nghị, bạn có thể trình bày thêm hoàn cảnh hiện tại và lý do từ chối công việc hành chính, quản lý văn thư mà Giám đốc nhân sự đã giao.

Theo NLĐ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm