Con trộm cắp, cha mẹ có phải bồi thường?

Tôi bị mất chiếc điện thoại iPhone, tại thời điểm mất chiếc điện thoại có giá trị hơn 5 triệu đồng. Kiểm tra camera trong nhà thì thấy đứa bé, con người hàng xóm lấy. Đứa bé này chỉ 12 tuổi, theo lời khai nhận thì đứa bé này lấy xong mang giấu trong nhà. Cho tôi hỏi, trong trường hợp này đứa bé có tội không và xử phạt ra sao? Cha mẹ của bé có trách nhiệm gì không?

Bạn đọc Hải Hà (Quận Thủ Đức, TP.HCM)

Luật sư Lê Văn Hoan, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Điều 12 Bộ luật Hình sự quy định tuổi chịu trách nhiệm hình sự như sau: Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm, trừ những tội phạm mà bộ luật này có quy định khác.

Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, trong đó có tội trộm cắp tài sản.

Trong trường hợp này, bé mới chỉ có 12 tuổi nên không chịu trách nhiệm hình sự về hành vi trên.

Về xử phạt hành chính: Do người vi phạm mới chỉ 12 tuổi nên theo Điều 5 Luật Xử lý vi phạm hành chính cũng không bị xử phạt hành chính.

Về trách nhiệm dân sự: Theo khoản 2 Điều 586 Bộ luật Dân sự thì người chưa đủ 15 tuổi gây thiệt hại mà còn cha, mẹ thì cha, mẹ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại; nếu tài sản của cha, mẹ không đủ để bồi thường mà con chưa thành niên gây thiệt hại có tài sản riêng thì lấy tài sản đó để bồi thường phần còn thiếu.

Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi gây thiệt hại thì phải bồi thường bằng tài sản của mình; nếu không đủ tài sản để bồi thường thì cha, mẹ phải bồi thường phần còn thiếu bằng tài sản của mình.

Như vậy, trong trường hợp này nếu chứng minh được cháu bé lấy điện thoại của mình thì cha mẹ cháu phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm