Công bố kết luận thanh tra dự án Khu đô thị mới Thới Lai

Ngày 9-10, Thanh tra TP Cần Thơ đã có thông báo kết luận thanh tra về dự án Khu đô thị mới (KĐTM) huyện Thới Lai.

Dự án do Công ty Cổ phần đầu tư Cadif làm chủ đầu tư.

Công bố kết luận thanh tra dự án Khu đô thị mới Thới Lai ảnh 1
Dự án Khu đô thị mới huyện Thới Lai. Ảnh: HD

Kết quả thanh tra cho thấy chủ trương đầu tư dự án có địa điểm, vị trí tứ cận, bản vẽ phương án 7 đầu tư toàn bộ thửa đất, diện tích đất, dự toán thiết kế phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của thành phố đến năm 2030. Đồng thời phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của UBND huyện Thới Lai đều tại địa điểm, vị trí ấp Thới Thuận B, thị trấn Thới Lai, qua các năm 2016, 2017 và 2020.

Công tác vận động, đối thoại, thuyết phục người dân thực hiện tốt, được đa số đồng thuận.

Đối với trình tự lập, thẩm định, phê duyệt Đề án chi tiết 1/500 của dự án, Thanh tra nhận định là đúng trình tự, có hệ thống, bảo đảm tính thống nhất giữa quy hoạch chi tiết 1/500 và quy hoạch tổng thể chung thành phố.

Đến thời điểm thanh tra, địa điểm đầu tư đã được điều chỉnh phù hợp với vị trí tứ cận theo để xuất đầu tư ban đầu của Nhà đầu tư cũng như thực tế dự án đầu tư.

Việc UBND huyện Thới Lai ban hành quyết định thu hồi đất và trình tự lập, thẩm định phương án bồi thường hỗ trợ, tái định cư... đúng quy định.

Tuy nhiên đơn vị khi thực hiện dự án còn những mặt hạn chế, thiếu sót.

Cụ thể, quá trình lập dự án, Công ty Cadif xin chủ trương đầu tư xây dựng dự án Khu dân cư, tái định cư cạnh kênh Xẻo Sào, thị trấn Thới Lai ghi sai địa điểm thực hiện dự án thành ấp Thới Thuận A mới dẫn đến quyết định việc chấp thuận chủ trương đầu tư ghi sai địa điểm đầu tư.

Thanh tra nhận định đây là trách nhiệm của Công ty Cadif khi thực hiện thủ tục hành chính chưa chặt chẽ.

Sở KH&ĐT chịu trách nhiệm với vai trò là cơ quan đầu mối tiếp nhận và tổ chức thẩm định chủ trương đầu tư, tham mưu UBND TP nhưng không kiểm tra, rà soát kỹ về địa điểm thực hiện dự án ghi sai địa điểm.

Sở Xây dựng cũng có trách nhiệm vì quá trình thẩm định thiết kế cơ sở đã thiếu kiểm tra nội dung phê duyệt thiết kế xây dựng.

Ngoài ra Thanh tra còn chỉ ra sai sót của Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Thới Lai trong quá trình kiểm kê, áp giá bồi hoàn và lập thủ tục, hồ sơ phê duyệt bồi thường, hỗ trợ, tái định cư còn chưa chặt chẽ, dẫn đến phải bổ sung, điều chỉnh nhiều lần.

Phòng TN&MT huyện tham mưu chưa kịp thời cho Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án và UBND huyện trong việc ban hành Quyết định thu hồi đất của các hộ dân lấn chiếm mương, lề lộ đường tỉnh 922 là chưa đúng với Luật Đất đai năm 2013.

Điều này dẫn đến việc tham mưu cho UBND huyện giải quyết khiếu nại (lần đầu) 15 hộ và Chủ tịch UBND TP (lần 2) là 12 hộ phải thu hồi các quyết định giải quyết lần 1 và lần 2 và chưa thu hồi diện tích đất ngoài ranh quy hoạch 124,5 m2 theo yêu cầu của 10 hộ dân là chưa đúng quy định của pháp luật làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện không kiểm tra, rà soát kỹ về địa điểm thực hiện dự án ghi sai địa điểm là ấp Thới Thuận A không đúng trên thực địa trình UBND huyện.

Từ đó, Chánh Thanh tra TP kiến nghị Chủ tịch UBND TP Cần Thơ chỉ đạo các đơn vị trên nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm vì để xảy ra sai sót trên.