CSGT mặc thường phục có được trực tiếp xử phạt?

Vậy xin hỏi, CSGT mặc thường phục khi phát hiện vi phạm thì có được trực tiếp xử phạt hay không?

Bạn đọc HOÀNG AN (Quận Thủ Đức, TP.HCM)

Luật sư Nguyễn Đức Hải, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Điều 11 Thông tư 65/2020 Bộ Công an, có hiệu lực ngày 5-8-2020, quy định trường hợp lực lượng CSGT kiểm soát thông qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, được bố trí một bộ phận CSGT mặc thường phục.

CSGT mặc thường phục có nhiệm vụ vận hành, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, giám sát tình hình trật tự, an toàn giao thông, phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ và hành vi vi phạm pháp luật khác.

Cũng theo điều luật trên, CSGT khi phát hiện vi phạm phải thông báo ngay cho bộ phận tuần tra, kiểm soát công khai để tiến hành kiểm soát, xử lý theo quy định của pháp luật.

Như vậy, CSGT mặc thường phục khi phát hiện các vi phạm về an toàn giao thông hoặc các vi phạm khác không trực tiếp xử phạt người vi phạm.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm