Đã mua bảo hiểm bên ngoài có phải tham gia BHYT theo trường?

Đầu năm học tôi nộp giấy chứng nhận bảo hiểm này vô trường để không phải đóng bảo hiểm y tế (BHYT) theo trường nhưng một trường thì chấp nhận, còn trường kia thì lại yêu cầu tôi phải tham gia tiếp BHYT theo trường.

Cho tôi hỏi, nếu học sinh đã mua bảo hiểm của công ty ngoài thì có cần phải mua thêm BHYT theo trường nữa không và luật quy định ra sao?

Bạn đọc có địa chỉ mail thuha…@gmail.com

Một đại diện Bảo hiểm xã hội TP.HCM trả lời: Căn cứ quy định tại điểm 1 Điều 2 BHYT sửa đổi, bổ sung năm 2014 thì BHYT là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng đối với các đối tượng theo quy định của luật này để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện.

Theo Luật BHYT sửa đổi, bổ sung năm 2014 thì học sinh là đối tượng tham gia BHYT bắt buộc, thuộc nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng.

Do đó, nếu học sinh chỉ thuộc đối tượng tham gia BHYT học sinh được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng thì bắt buộc phải mua BHYT theo trường.

Tuy nhiên, nếu học sinh thuộc nhóm đối tượng tham gia BHYT do ngân sách nhà nước đóng như người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn, thân nhân chiến sĩ quân đội nhân dân; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo… sẽ không phải mua BHYT theo trường.

Như vậy, nếu loại bảo hiểm mà người dân mua ở công ty bảo hiểm theo dạng cá nhân bên ngoài không nằm trong Luật BHYT thì học sinh đó phải tham gia BHYT theo trường.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm