Đà Nẵng cần có cơ chế đãi ngộ thúc đẩy cách mạng 4.0

Ông Lê Cảnh Dương, Giám đốc Ban Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng, thông tin: “Đà Nẵng hiện có khoảng 700 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực CNTT. Tính đến tháng 10-2017, có 525 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Đà Nẵng với 3 tỉ USD”.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng lưu ý: “Đà Nẵng phải xem việc đào tạo, phát triển nhân lực CNTT là yếu tố cốt lõi để có thể bắt kịp xu thế phát triển trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. TP phải có cơ chế, chính sách thu hút, đãi ngộ và tạo môi trường làm việc năng động để thu hút người tài”.