Đại gia Đặng Văn Thành 'thâu tóm' ngành mía đường

Ngày 25-5, Tập đoàn TTC cho biết lần lượt Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (TTCS - Mã CK: SBT) và Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa (BHS - Mã CK: BHS) - hai đơn vị trực thuộc Tập đoàn TTC đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường niên độ 2016 - 2017 nhằm thông qua chủ trương sáp nhập và phương án hoán đổi toàn bộ cổ phiếu BHS đang lưu hành với cổ phiếu phát hành thêm của TTCS.

Theo đó, SBT dự kiến phát hành 303.83 triệu cổ phần để thực hiện hoán đổi 297.87 triệu cổ phần BHS.

Sau khi hoán đổi, SBT trở thành chủ sở hữu duy nhất sở hữu 100% vốn điều lệ của CTCP Đường Biên Hòa. Với việc phát hành thêm cổ phần này, Đại hội cũng thông qua việc tăng vốn điều lệ TTCS thêm tối đa là 3.038 tỷ đồng, tương ứng với giá trị của số lượng cổ phần phát hành thêm.

Đại gia Đặng Văn Thành 'thâu tóm' ngành mía đường   ảnh 1

Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Mía đường Tây Ninh ngày 25-5.

Như vậy, với việc sáp nhập, TTCS sẽ có 49.000 héc ta trồng mía nguyên liệu, chưa kể vùng nguyên liệu tại Lào ở Công ty TNHH Mía đường Hoàng Anh Gia Lai được TTCS và BHS mua lại.

Đại diện TTCS cho biết, từ năm 2018 ngành đường Việt Nam sẽ phải cạnh tranh khốc liệt hơn với đường nhập từ các nước trong khu vực ASEAN khi thuế nhập khẩu được hạ về mức 0%. Do vậy, việc sáp nhập sẽ giúp sản phẩm của công ty tăng tính cạnh tranh tại thị trường trong nước và hướng đến xuất khẩu.

" Muốn ra biển lớn thì phải có thuyền lớn và việc sáp nhập này là nhằm tạo ra một con thuyền như vậy”, đại diện công ty nói.

Đại gia Đặng Văn Thành 'thâu tóm' ngành mía đường   ảnh 2

TTC thống lĩnh ngành mía đường Việt Nam.

Với đặc thù yếu tố nguyên liệu chiếm đến trên 80% giá thành sản xuất, đây được xem là động thái tích cực của ngành đường TTC, nhằm nhanh chóng rút ngắn khoảng cách giữa ngành đường Việt Nam và một số quốc gia trong khu vực. Đồng thời tiếp tục đảm bảo năng lực cung ứng các sản phẩm đường sạch