Đại học Tây Nguyên cho sinh viên tạm nghỉ học

Ngày 17-3, hiệu trưởng Trường ĐH Tây Nguyên đã có thông báo cho học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh tạm nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Học sinh, sinh viên, nghiên cứu sinh của ĐH Tây Nguyên được nghỉ học để phòng, chống dịch.

Nhà trường yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thông báo đến toàn thể học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh nghỉ học từ chiều 17-3 đến khi có thông báo mới.

Riêng sinh viên y khoa năm cuối vẫn đi thực tập lâm sàng tại các bệnh viện theo kế hoạch.

Trong thời gian nghỉ học, học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh thực hiện nghiêm các hướng dẫn của Bộ Y tế về phòng, chống dịch COVID-19. Hạn chế đi lại, tránh tiếp xúc chỗ đông người và thường xuyên theo dõi thông báo của nhà trường.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm