'Đại hội XIII có trách nhiệm lịch sử to lớn đối với Tổ quốc'

Sáng 26-1, Đại hội XIII của Đảng đã khai mạc tại Hà Nội. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc diễn văn khai mạc Đại hội.

Trong lời phát biểu khai mạc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Đại hội XIII của Đảng diễn ra trong bối cảnh đất nước ta đứng trước nhiều thời cơ và thách thức đan xen, nhiều vấn đề chiến lược mới đặt ra cần phải giải quyết, tình hình quốc tế, khu vực dự báo tiếp tục chuyển biến phức tạp, khó lường, với những thách thức mang tính toàn cầu như biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh... Đồng thời, sự tiến bộ của khoa học công nghệ đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến đời sống kinh tế- xã hội của đất nước ta cũng như toàn thế giới. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự phiên khai mạc Đại hội. Ảnh: TTXVN

“Cán bộ, đảng viên, nhân dân đang mong muốn và đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ của Đảng để khơi thông nhiều nguồn lực, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại, đẩy mạnh xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN gắn với phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiếp tục đà phát triển đất nước nhanh và bền vững vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” - Thủ tướng nói.

Cũng theo người đứng đầu Chính phủ, Đại hội được tổ chức vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu và nhiệm vụ đã được xác định trong nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đạt được nhiều thành quả quan trọng khá toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật, góp phần tô đậm những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của 35 năm đổi mới, 30 năm thực hiện cương lĩnh 1991, 10 năm thực hiện cương lĩnh bổ sung phát triển 2011 và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020… 

“Chúng ta cũng thẳng thắn nhìn nhận những vấn đề còn hạn chế, những vấn đề cần khắc phục, vượt qua trong giai đoạn 5 năm tiếp theo, hiện thực hoá khát vọng phát triển đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng vào 2045” - Thủ tướng nói thêm.

Thủ tướng khẳng định Đại hội XIII của Đảng có trách nhiệm lịch sử to lớn đối với tổ quốc, đồng bào, dân tộc ta, không chỉ có ý nghĩa trong giai đoạn 2021-2025 mà cho cả những thập niên tới, cho những thế hệ tương lai của đất nước.

Với quan điểm nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật, đổi mới, hội nhập và phát triển, phát huy truyền thống chung sức, đồng lòng…., Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045.

Đồng thời, Đại hội kiểm điểm công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ mới; đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XII.

Đặc biệt, Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm những người tiêu biểu về phẩm chất chính trị, năng lực cách mạng để thực hiện những nhiệm vụ nặng nề mà Đảng và nhân dân giao phó. Đại hội XIII thể hiện bản lĩnh và ý chí kiên cường của dân tộc Việt Nam. 

"Với phương châm đoàn kết-dân chủ-kỷ cương-sáng tạo-phát triển, Đại hội XIII thể hiện bản lĩnh, ý chí kiên cường, quyết tâm tiến tới của dân tộc vì mục tiêu dân giàu, dân chủ, công bằng, văn minh.

Với định hướng đúng đắn, khát vọng phát triển mạnh mẽ và quyết tâm phát triển cao, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhất định lập nên những thành tích phát triển mới vì một đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc”- Thủ tướng khẳng định.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Sau lễ đón chính thức, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva. Ảnh: VGP

Việt Nam - Brazil ra Thông cáo chung

(PLO)- Sau khi kết thúc hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Brazil Lula da Silva đã thông qua thông cáo chung chuyến thăm, chứng kiến lễ ký một số văn kiện hợp tác giữa hai nước.

Thủ tướng: Quan hệ Việt - Mỹ có nhiều nét riêng, khá đặc biệt

Thủ tướng: Quan hệ Việt - Mỹ có nhiều nét riêng, khá đặc biệt

(PLO)- Thủ tướng nhìn nhận quan hệ Việt– Mỹ khá đặc biệt với nhiều đặc điểm riêng, từ hai nước trong tình trạng chiến tranh tới việc bình thường hóa quan hệ rồi nâng cấp lên tầm Đối tác chiến lược toàn diện. Đây là kết quả của nỗ lực của cả hai bên.