Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu chỉ đạo ĐH Đảng bộ Phú Yên

Sáng 14-10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025,  khai mạc với sự tham dự của 318 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 44.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu chỉ đạo ĐH Đảng bộ Phú Yên ảnh 1
Khai mạc đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: TẤN LỘC

Phát biểu khai mạc đại hội, ông Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, cho rằng để hoàn thành nhiệm vụ trên không chỉ đơn giản là tăng tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội, tăng tỉ trọng giá trị dịch vụ, công nghiệp, tăng tốc độ GRDP.

Quan trọng hơn, mỗi bước phát triển phải gắn chặt với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường, là sự phát triển toàn diện, hiệu quả và bền vững.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu chỉ đạo ĐH Đảng bộ Phú Yên ảnh 2
Ông Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: TẤN LỘC

Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên chỉ ra ba nhiệm vụ lớn phải thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

Một là, phải thật sự coi trọng phát triển văn hóa, con người Phú Yên. Để con người Phú Yên được phát triển một cách toàn diện, phát huy nhân cách, lối sống đẹp, gắn phát triển tri thức với phát triển thể chất, đạo đức, kỹ năng xã hội. Để văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần của một xã hội lành mạnh, giàu tính nhân văn.

Hai là, tăng chất lượng tăng trưởng kinh tế, phát triển kinh tế Phú Yên phải đi đôi với chuyển đổi thành công cơ cấu kinh tế; phải có một chiến lược, quy hoạch tổng thể tốt, bền vững gắn với đầu tư, phát triển trọng tâm, trọng điểm.

Song song đó là phát triển kinh tế phải gắn với tập trung thực hiện có hiệu quả ba khâu đột phá chiến lược, gồm: Phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng, đổi mới mô hình tăng trưởng và xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao để tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Tăng năng suất lao động xã hội, tăng sức cạnh tranh, giá trị gia tăng trong từng sản phẩm của tỉnh; và chuyển đổi số để tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thân thiện.

Ba là, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị phải được thực hiện toàn diện, đồng bộ, thường xuyên cả về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Trong đó, công tác tổ chức và cán bộ là trọng tâm nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ, có đức, có tài, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu chỉ đạo ĐH Đảng bộ Phú Yên ảnh 3
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên có sự tham gia của 318 đại biểu chính thức. Ảnh: TẤN LỘC

Theo ông Phạm Đại Dương, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị phải được thực hiện toàn diện, đồng bộ, thường xuyên cả về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Trong đó, công tác tổ chức, cán bộ là trọng tâm nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ, có đức, có tài, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ.

“Trên tất cả, việc phát triển phải hướng tới một Phú Yên phú cường và yên bình, một Phú Yên giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; một Phú Yên mà ở đó, sự phát triển không để lại ai ở phía sau”- ông Phạm Đại Dương nói.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên nói rằng những mục tiêu tốt đẹp trên không thể thành hiện thực nếu không có quyết tâm và khát vọng.

Báo cáo chính trị trình đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên cho hay nhiệm kỳ qua tỉnh này thực hiện đạt và vượt 14/18 chỉ tiêu.

Đại hội đề ra nhiều chỉ tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ tới như tốc độ tăng trưởng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 8,5%, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 95.000 tỉ đồng, tỉ lệ đô thị hóa đến năm 2025 đạt 45%, tỉ lệ lao động đã qua đào tạo đến năm 2025 khoảng 80%...

Báo cáo chính trị xác định sáu nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, có khai thác, phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế, trọng tâm là kinh tế biển gắn với đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển, nhất là khu kinh tế Nam Phú Yên, để đẩy nhanh quá trình hội nhập, phát triển bền vững.

Ngoài ra, Phú Yên cũng tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ; phát triển sản phẩm theo chuỗi, tạo ra các sản phẩm chủ lực, có chất lượng, giá trị kinh tế cao…

Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu chỉ đạo ĐH Đảng bộ Phú Yên ảnh 4
Các đại biểu dự đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên. Ảnh: TẤN LỘC

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đánh giá Phú Yên đã có những bước phát triển mới, khá toàn diện, thế và lực, cũng như sức mạnh tổng hợp của tỉnh được nâng lên.

Tuy nhiên, Đại tướng Ngô Xuân Lịch cũng lưu ý tăng trưởng kinh tế của Phú Yên chưa đạt chỉ tiêu, thiếu bền vững; chưa khai thác, phát huy hết các tiềm năng, lợi thế để phát triển; quy mô nền kinh tế còn nhỏ, năng lực cạnh tranh còn hạn chế.

Thu ngân sách của tỉnh tăng khá nhưng cơ cấu nguồn thu chưa ổn định, thiếu vững chắc. Quản lý tài nguyên khoáng sản, đất đai, bảo vệ, phát triển rừng có mặt chưa tốt, còn để xảy ra một số vụ vi phạm, gây dư luận không tốt.

Bên cạnh đó, tiềm lực khoa học công nghệ, chất lượng dịch vụ y tế của tỉnh còn thấp, chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu của nhân dân.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu chỉ đạo ĐH Đảng bộ Phú Yên ảnh 5
Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: TẤN LỘC

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh một số vấn đề tỉnh Phú Yên cần xây dựng chiến lược, quy hoạch tổng thể, bài bản, khoa học, đầu tư, phát triển một cách có trọng tâm, trọng điểm.

Trước mắt, Phú Yên cần chú trọng làm tốt công tác quy hoạch, quản lý, thực hiện quy hoạch trên các lĩnh vực; Phát huy hiệu quả lợi thế của từng vùng và tăng cường liên kết giữa các vùng, địa phương trong quá trình phát triển.

Cùng đó là đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền các cấp, với phương châm lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Phú Yên cũng cần tập trung xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thân thiện và đẩy mạnh kêu gọi thu hút đầu tư, tập trung ưu tiên vào các lĩnh vực du lịch, dịch vụ, công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao… Đồng thời, triển khai hiệu quả các dự án đầu tư công cũng như các dự án đầu tư ngoài ngân sách.

Ngoài ra, Phú Yên cần tận dụng tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, nhất là du lịch biển, khai thác, nuôi trồng thủy sản; đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, phát triển sản phẩm theo chuỗi, tạo ra các sản phẩm chủ lực có chất lượng, thương hiệu, giá trị kinh tế cao.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra đến ngày 16-10.

Công An xử phạt tài xế xe tải cầm dao dọa tài xế xe cứu thương

CSGT xử phạt tài xế xe tải cầm dao dọa chém lái xe cứu thương

(PLO)- Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an đã mời làm việc tài xế Dương Minh Thảo, người điều khiển xe tải chạy vào làn dừng khẩn cấp trên cao tốc TP Hồ Chí Minh- Trung Lương, không nhường đường và có hành vi dùng dao dọa tài xế xe cứu thương.