Đảm bảo ATM không quá tải và hết tiền trong dịp tết Nguyên đán

NHNN yêu cầu các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố, Sở Giao dịch NHNN thực hiện tốt các nội dung nhằm đảm bảo hoạt động thanh toán diễn ra an toàn, thông suốt, đúng quy định, phục vụ tốt nhu cầu thanh toán trong thời gian quyết toán năm 2019 và dịp tết Nguyên đán 2020.

Các ngân hàng xây dựng và triển khai kế hoạch cụ thể về hoạt động ATM dịp cuối năm và tết Nguyên đán, giám sát chặt chẽ hoạt động của hệ thống ATM…

NHNN cũng yêu cầu các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ, an ninh, an toàn trong hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.