Đảm bảo nhân dân được bầu cử, ứng cử 1 cách dân chủ, công bằng

Chiều 3-3, tại Nhà Quốc hội (QH), Hội đồng Bầu cử quốc gia đã họp phiên thứ ba. Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, chủ trì và điều hành phiên họp.

Đảm bảo nhân dân được bầu cử, ứng cử 1 cách dân chủ, công bằng ảnh 1

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại phiên họp thứ ba,
Hội đồng Bầu cử quốc gia. Ảnh: QH

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết từ nay đến ngày bầu cử không còn nhiều thời gian, công việc còn lại rất lớn, do đó cần khẩn trương, thận trọng, tạo cơ sở chắc chắn để triển khai công tác lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử trên phạm vi cả nước đạt được mục đích, yêu cầu, bảo đảm nhân dân, cử tri cả nước được tham gia ứng cử, bầu cử một cách dân chủ, công bằng theo đúng quy định của pháp luật.

Kết luận phiên họp, Chủ tịch QH nhấn mạnh Hội đồng Bầu cử quốc gia đã thống nhất với các báo cáo đã trình bày tại phiên họp. Với tinh thần trách nhiệm cao, phiên họp thứ ba, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Hội đồng Bầu cử quốc gia đã thảo luận, cho ý kiến về công việc đã triển khai về công tác bầu cử đại biểu QH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp; những công việc mà Hội đồng Bầu cử quốc gia đã thực hiện từ sau phiên họp thứ hai, Hội đồng Bầu cử quốc gia đến nay.

Chủ tịch QH đề nghị các tiểu ban của Hội đồng Bầu cử quốc gia, Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia, các cơ quan Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam rà soát lại những công việc theo chức năng, nhiệm vụ đã được phân công. Từ đó khẩn trương chỉ đạo để thực hiện nhiệm vụ về công tác bầu cử, đôn đốc, chỉ đạo công tác tiếp nhận hồ sơ, chuẩn bị cho hội nghị hiệp thương lần thứ hai để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử và nội dung báo cáo công việc thường xuyên về Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Chủ tịch QH cũng đề nghị cần đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về bầu cử QH và HĐND các cấp trên các phương tiện thông tin đại chúng, thường xuyên cập nhật thông tin, vận hành trang thông tin điện tử của Hội đồng Bầu cử quốc gia. Ủy ban Thường vụ QH, Hội đồng Bầu cử quốc gia phối hợp với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các cơ quan liên quan giám sát, kiểm tra công tác bầu cử ở các địa phương, các cơ quan trong tháng 3, tháng 4 và đến trước ngày 23-5.

Hội đồng Bầu cử quốc gia đã xem xét, thông qua nghị quyết về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu QH được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử trong cả nước. Theo đó, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã nhất trí với đề nghị 184 đơn vị bầu cử trong cả nước.

Chủ tịch QH đề nghị Ban Công tác đại biểu tiếp thu ý kiến tại phiên họp khẩn trương hoàn thiện các văn bản trình ký để gửi đến các cơ quan, địa phương theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu QH và HĐND các cấp. Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Ban Công tác đại biểu và Hội đồng Bầu cử quốc gia chuẩn bị danh sách những người thuộc Bộ Chính trị, Ban bí thư quản lý để chuẩn bị cho hội nghị hiệp thương theo đúng quy định, hoàn thành trước ngày 11-3.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cũng lưu ý Tiểu ban nhân sự tiếp nhận đơn xin ứng cử đại biểu QH theo đúng quy định, hoàn thành trước 17 giờ ngày 14-3. Sau phiên họp này, Ban Công tác đại biểu, Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia và các tổ giúp việc khẩn trương hoàn thiện các văn bản đảm bảo chất lượng, tiến độ, báo cáo kết quả cho Hội đồng Bầu cử quốc gia trong phiên họp sau.