Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tiếp đó, đoàn đã thăm bảo tàng, dự triển lãm chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với công cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ”. Triển lãm đã trưng bày trên 150 ảnh tư liệu, bảng trích với ba chuyên đề là: Từ Hà Nội đến chiến khu Việt Bắc; Điện Biên Phủ trận quyết chiến chiến lược và Âm vang Điện Biên Phủ.

Cùng ngày, các sở, ban ngành, đoàn thể… tại TP và đông đảo người dân cũng đã đến dâng hương tại bảo tàng, bày tỏ lòng thành kính biết ơn vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc.

Cùng ngày, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị sơ kết ba năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Để việc học tập, làm theo tấm gương Hồ Chí Minh có hiệu quả, Chỉ thị 03 đặt ra yêu cầu là phải quy định rõ trách nhiệm tự giác đi đầu, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn những biểu hiện thiếu gương mẫu của một số cán bộ, đảng viên trong công tác, trong đời sống, gây tổn hại đến niềm tin của quần chúng vào Đảng, Nhà nước.

Để khắc phục những hạn chế trên, theo ông Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương các cấp, các ngành cần tiếp tục rà soát, xây dựng các chuẩn mực đạo đức ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và cũng dễ kiểm tra, giám sát.

G.THANH - N.NHÂN