Đăng ký vé tàu tập thể tết Ất Mùi từ ngày 1-11

Theo đó, nhà ga sẽ nhận đăng ký từ 8 giờ đến 11 giờ 30 và từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 các ngày trong tuần, kể cả ngày thứ Bảy và Chủ nhật. Điều kiện nhận đăng ký tập thể là: Từ 20 người trở lên đi cùng mác tàu, ngày đi, ga đi, ga đến và cùng một đơn vị; tập thể khi đến đăng ký phải lập danh sách và bản tổng hợp theo mẫu của nhà ga, giấy giới thiệu và giấy phép đăng ký kinh doanh còn hiệu lực.

Đối với các tập thể đi từ 50 người trở lên, tùy theo khả năng đáp ứng thực tế của ngành đường sắt, Ga Sài Gòn sẽ thông báo trước và chia thành hai đến ba đoàn tàu; ngày đi - về của những người đi theo diện tập thể có thể lệch so với yêu cầu từ một đến ba ngày.

Đối với tập thể đăng ký đặt vé trong thời gian cao điểm, khi đến ga đăng ký phải mang theo chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh để nhân viên bộ phận nhận đăng ký kiểm tra đối chiếu.

Dự kiến từ ngày 21-11 trở đi, Ga Sài Gòn sẽ tổ chức bán vé tàu tết Ất Mùi.

L.ĐỨC - H.TUYÊN