Đằng sau những bộ giáp, mũ sắt là... hoa khôi

Đằng sau những bộ giáp, mũ sắt là... hoa khôi ảnh 1
Alexandra Bafina, tay tiền đạo săn bàn, là người mẫu của chương trình TV Fashion.

Đằng sau những bộ giáp, mũ sắt là... hoa khôi ảnh 2
Thủ môn Sofia Sokofira của đội hockey Nga.

Đằng sau những bộ giáp, mũ sắt là... hoa khôi ảnh 3
Hậu vệ Anna Shibanova tung tăng trên biển.

Đằng sau những bộ giáp, mũ sắt là... hoa khôi ảnh 4
Hậu vệ Goncharenko....như một hoa hậu, cô là người mẫu bán thời gian.

Đằng sau những bộ giáp, mũ sắt là... hoa khôi ảnh 5
Daria Gredzen, thủ môn số 2 của đội.

Đằng sau những bộ giáp, mũ sắt là... hoa khôi ảnh 6
Hậu vệ Ekaterina Nhikolaeva, thời gian rảnh thích lái xe vào rừng dạo chơi một mình. Cô cũng là người mẫu.

Đằng sau những bộ giáp, mũ sắt là... hoa khôi ảnh 7
Elena là người mẫu của TV Fashion, cô chơi vị trí tiền đạo.

Đằng sau những bộ giáp, mũ sắt là... hoa khôi ảnh 8
Valeria Balova là sinh viên, tuyển thủ hockey là người mẫu bán thời gian.

Đằng sau những bộ giáp, mũ sắt là... hoa khôi ảnh 9
Veronika, người mẫu ảnh của tạp chí Moda, Nga.

Đằng sau những bộ giáp, mũ sắt là... hoa khôi ảnh 10
Thủ môn Diana, thủ môn số 1 của đội hockey trên băng của Nga.

Đằng sau những bộ giáp, mũ sắt là... hoa khôi ảnh 11
Polina, tiền đạo, sinh viên hoa khôi kiến trúc của đội Hockey Nga.

Đằng sau những bộ giáp, mũ sắt là... hoa khôi ảnh 12
Ilona, tiền đạo, người mẫu tạp chí Thời trang Nga.

Đằng sau những bộ giáp, mũ sắt là... hoa khôi ảnh 13
Karidova, tay săn bàn.

Đằng sau những bộ giáp, mũ sắt là... hoa khôi ảnh 14
Bratisheva, tiền đạo là người mẫu chuyên nghiệp.