Danh sách 64 người vào BCH Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX

Chiều 17-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX nhệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành bầu Ban Chấp hành khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội có 448 đại biểu thay mặt cho hơn 193 nghìn đảng viên thuộc 1.453 tổ chức cơ sở đảng (trong đó 779 đảng bộ, 674 chi bộ).

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, có số lượng 66 người, trong đó, bao gồm người được Trung ương luân chuyển tăng thêm. 

So với nhiệm kỳ 2015 -2020, số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 giảm 5 người, tương đương 7%.

Danh sách 64 người vào BCH Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX ảnh 1
Các đại biểu biểu quyết thông qua tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX.

Tại Đại hội chiều 17-10, đã thông qua danh sách nhân sự 73 đồng chí để bầu 64 người (còn khuyết 2 người) vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX.

Kết quả các đại biểu đã bầu 64 người vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX với tỷ lệ phiếu đều cao.

Chiều cùng ngày, Đại hội đã lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với ông Thái Thanh Quý, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2015-2020. Bên cạnh đó, các đại biểu tiến hành thảo luận tại Hội trường theo chương trình của Đại hội đã thông qua.

Danh sách 64 người vào BCH Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX ảnh 2
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 . 

Kết thúc ngày làm việc thứ hai (17-10), Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tổ chức họp phiên thứ nhất tiến hành bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy; bầu các chức danh Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

1. Ông Bùi Thanh An

2. Ông Bùi Thanh Bảo

3. Ông Trần Hải Bình

4. Bà Nguyễn Thị Kim Chi

5. Ông Dương Đình Chỉnh

6. Bà Lê Thị Hoài Chung

7. Bà Thái Thị An Chung

8. Ông Trương Minh Cương

9. Ông Lê Đức Cường

10. Ông Nguyễn Văn Đệ

11. Ông Nguyễn Nam Đình

12. Ông Bùi Duy Đông

13. Ông Phan Đức Đồng

14. Ông Nguyễn Xuân Đức

15. Ông Võ Văn Dũng

16. Ông Nguyễn Hải Dương

17. Ông Lê Trường Giang

18. Ông Nguyễn Trường Giang

19. Ông Lê Văn Giáp

20. Ông Nguyễn Ngọc Hà

21. Ông Nguyễn Văn Hải

22. Ông Trịnh Thanh Hải

23. Ông Võ Trọng Hải

24. Bà Trần Thị Mỹ Hạnh

25. Ông Hoàng Phú Hiền

26. Ông Hoàng Nghĩa Hiếu

27. Ông Lê Ngọc Hoa

28. Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa

29. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

30. Bà Phan Thị Hoan

31. Ông Phạm Trọng Hoàng

32. Ông Vi Văn Hòe

33. Ông Lê Bá Hùng

34. Ông Nguyễn Đình Hùng

35. Ông Nguyễn Viết Hưng

36. Bà Nguyễn Thị Thu Hường

37. Ông Chu Thế Huyền

38. Ông Nguyễn Như Khôi

39. Ông Bùi Đình Long

40. Ông Lê Đình Lý

41. Ông Ngọc Kim Nam

42. Ông Hồ Lê Ngọc

43. Ông Tô Thiện Phương

44. Ông Phạm Hồng Quang

45. Ông Thái Thanh Quý

46. Ông Nguyễn Hữu Sáng

47. Bà Võ Thị Minh Sinh

48. Ông Trần Ngọc Sơn

49. Ông Vi Văn Sơn

50. Ông Kha Văn Tám

51. Ông Thái Văn Thành

52. Bà Nguyễn Thị Thơm

53. Ông Nguyễn Văn Thông

54. Bà Phạm Thị Hồng Toan.

55. Bà Hoàng Thị Thu Trang

56. Ông Lê Tiến Trị

57. Ông Nguyễn Đức Trung

58. Ông Đặng Thanh Tùng

59. Ông Nguyễn Quang Tùng

60. Ông Hoàng Quốc Việt

61. Ông Lê Hồng Vinh

62. Ông Phạm Tuấn Vinh

63. Ông Phùng Thành Vinh

64. Ông Đoàn Hồng Vũ

Chính phủ sẽ không quy định khung giá đất

Chính phủ sẽ không quy định khung giá đất

(PLO)- Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII về chính sách đất đai vừa được ban hành có điểm mới là bỏ khung gia đất của Chính phủ, nhưng giữ bảng giá đất của địa phương.